Politika jakosti, certifikáty

V dubnu 2005 se KB projekt, s.r.o. stal držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2009 pro architektonickou, projekční a inženýrskou činnost.

Dlouhodobě vysoká úroveň a komplexnost poskytovaných služeb je zajišťována kvalitou procesů probíhajících uvnitř firmy.

Pro svou práci využíváme výhradně licencovaný software instalovaný na počítačích a firemní síti.

Ocenění

Hlavní cena v soutěži Stavba roku 2008 Zlínského kraje – Univerzitní centrum ve Zlíně. Projektová dokumentace a samotná stavba byla vypracovaná podle prof. Ing. arch. Evy Jiřičné . Objekt je situován do stávající zástavby škol v prostředí původní baťovské architektury.

Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2008 Zlínského kraje – Dům s chráněnými byty Zlín- Malenovice.