Společnost KB projekt, s.r.o. byla založena v roce 1997. Projekční kancelář firmy se nachází v centru Zlína, ul.Lešetín I/659.

Komplexní služby ve stavebnictví

Hlavním předmětem činnosti firmy je projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví.

Cílem společnosti od jejího vzniku je poskytnout svým zákazníkům komplexní služby od zpracování studie, investičního záměru, jednotlivých stupňů projektové dokumentace a inženýrské činnosti směřující k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení až k samotné realizaci stavby.

Kvalifikovanost – profesionalita

Nabízíme seriózní jednání, spolehlivost a flexibilitu na profesionální úrovni s individuálním přístupem k investorovi.

Společnost KB projekt, s.r.o. se převážně orientuje na bytové, občanské a průmyslové stavby. Pro tyto účely disponuje kompletním projekčním týmem, který zpracovává dokumentace ve všech projektových stupních.

Realizační tým tvoří okruh projektantů, architektů a specialistů potřebných profesí vlastních, případně formou subdodávek zajištěných odborníků.

Kvalitní vyřešení záměrů našich zákazníků garantuje tým kvalifikovaných odborníků pracujících pod vedením autorizovaných inženýrů v oboru pozemních staveb, statiky a dynamiky konstrukcí a v ostatních potřebných oborech, kteří disponují odpovídajícími znalostmi ověřenými úspěšným působením společnosti po celou dobu jejího trvání.

Technické zázemí

Pro zajištění potřebného rozsahu prací v požadovaných termínech a kvalitě jsou pracoviště vybavena moderní počítačovou technikou a programovým vybavením (software AutoCAD-Autodesk, Cadkon, FINE), které je pravidelně obměňováno a modernizováno.

Záruky a pojištění

Vedle základního rozsahu povinného pojištění odpovědnosti všech autorizovaných osob má společnost zajištěno „pojištění odpovědnosti za škodu“.

Veškeré činnosti ve firmě jsou prováděny v souladu s platnými zákony, předpisy a normami.