Nejčastěji zajišťované služby:

 • zpracování investičních záměrů
 • zpracování architektonických studií a návrhů stavby včetně vizualizace a ekonomické vyhodnocení
 • zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí
 • zpracování projektové dokumentace staveb pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení
 • zpracování projektové dokumentace pro realizaci staveb včetně rozpočtů a výkazu výměr
 • vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
 • zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • komplexní zpracování statiky pozemních staveb betonových, ocelových, dřevěných i zděných konstrukcí
 • zpracování stavebně–technických průzkumů a statických posudků staveb
 • výkon autorského dozoru staveb
 • zajištění inženýrské činnosti

Další služby formou smluvního zajištění:

 • návrhy interiérů
 • zajištění kompletního geodetického zaměření pozemků včetně inženýrských sítí
 • zajištění hydrogeologických a radonových průzkumů
 • zpracování studií osvětlení, oslunění a zastínění staveb
 • vypracování průkazů energetické náročnosti budov
 • projekty inženýrských sítí a komunikací
 • zajištění znaleckých posudků soudním znalcem na pozemek  a nemovitosti
 • zajištění zvláštní dokumentace pro posouzení vlivu staveb na životní prostředí E.I.A.